Z przyjemnością prezentujemy broszurę, która jest zbiorem kreatywnych aktywności i warsztatów skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, a stworzona została jako rezultat projektu “Rebuild your chances!” przez wolontariuszy europejskich koordynowanych przez naszą Fundację.

Wspólnym celem wszystkich działań w projekcie było obudzenie poczucia przynależności do swojego miejsca w mieście, pokazanie wartości jaką jest tożsamość lokalna i świadoma przynależność, a także podniesienie świadomości dotyczącej zasobów lokalnych (np. odkrywanie ciekawych miejsc, o których nie wszyscy wiedzą, pokazanie zasobów miasta lub nawet dzielnicy) i dalej budowanie świadomości i tożsamości europejskiej.

Celem warsztatów edukacyjnych było wprowadzenie koncepcji i wartości tożsamości lokalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, w sposób zrozumiały i dostosowany do ich wieku. Wszystkie działania przedstawione w broszurze zostały przeprowadzone podczas pozaformalnych działań prowadzonych przez wolontariuszy europejskich, koordynowanych przez Fundację FERSO i cztery łódzkie przedszkola.

Każdy z warsztatów zawiera opis celów edukacyjnych, opis działań prowadzącego, czas oraz materiały potrzebnych do jego realizacji.

Ostatni z warsztatów dotyczy komunikacji międzykulturowej i przeprowadzony był wśród młodzieży gimnazjalnej. Jest on pewnego rodzaju podsumowaniem, w którym chcieliśmy wskazać, że podstawą wszelkich działań musi być komunikacja.  

Mamy nadzieję, że zawartość naszej publikacji będzie stanowić wartościowe źródło inspiracji dla wszystkich pracujących z dziećmi, chcących poruszyć temat tożsamości lokalnej.

Zespół EVS "Rebuild your chances!"

Broszura do pobrania w języku polskim TUTAJ

Broszura do pobrania w języku angielskim HERE

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+.

 https://drive.google.com/open?id=1hzbd6paOBBlZS4U7j_bBnpACF1rr__I_