Co się dzieje: To warsztat dla prawdziwych mądrali, trzeba się tu nagłowić, w programie znalezienie odpowiedzi na pytanie Czym jest instytucja kultury? Rozwiązywanie rebusu, oraz projektowanie (konstrukcja przestrzenna) własnej instytucji kultury. Praca w grupach i  niebanalna pogawędka.

Cel edukacyjny: Zwiększenie wiedzy na temat instytucji kultury z akcentem na placówki funkcjonujące na terenie Łodzi, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie oferty kulturalnej Łodzi dla dzieci.

Dla kogo: 8 - 12

czas trwania: ok.60 min.
miejsce: (placówka)