Co się dzieje: bardzo radosny warsztat inspirowany tekstem literackim, Animacja i zabawa ruchowa, w której udział wezmą wszystkie dzieci, zabawy z muzyką, integrujące, pobudzające wyobraźnię

Cel edukacyjny: dzieci nauczą się współdziałania w grupie, zasad obowiązujących we wspólnej zabawie, wezmą udział w ćwiczeniach rytmicznych pobudzających koordynację półkul mózgowych.

Dla kogo: 5-8 lat

czas trwania: ok.60 min.
miejsce: (placówka)