Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP)

 

 

 

 

 

W trosce o dobro demokracji w Polsce oraz rozwój ruchu obywatelskiego, o dalszy i szybszy proces jego samoorganizacji i federalizacji, pragniemy na rzecz środowiska inicjatyw obywatelskich, kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec organizacji pozarządowych, budować ich rzetelny wizerunek, być jednym z rzeczników sektora, wzmacniać porozumienia branżowe i regionalne, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych.

Będąc otwartym na współpracę partnerską z innymi środowiskami, działając dla wzmocnienia poczucia tożsamości sektora i widząc potrzebę silniejszej jego reprezentacji, zwłaszcza wobec administracji publicznej, ustanawiamy Stowarzyszenie. Jego działania będziemy opierać na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu związków, stowarzyszeń, federacji i innych organizacji pozarządowych.
OFOP

 

Kim jesteśmy?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zrzesza organizacje z cał