RITA - Study Tours to Poland

RITA

 

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach byłego bloku wschodniego, przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem. Realizacja powyższego celu ma się odbywać poprzez wsparcie eksperckie, edukację i ustanawianie kontaktów z osobami lub instytucjami z tych krajów w ramach inicjatyw, które w pierwszym rzędzie byłyby realizowane na terenie Polski. Istotnym zadaniem programu ma być udział w kształtowaniu nowych elit i liderów intelektualnych, gospodarczych i politycznych, otwartych na wartości świata zachodniego, gotowych i zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

 

Study Tours to Poland służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowaniu państwa prawa, wzmacnianiu społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich. W ramach STP zapraszani są do Polski wyróżniający się studenci z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Federacji Rosyjskiej (z obwodu kaliningradzkiego i leningradzkiego) na kilkunastodniowe wizyty przy polskich ośrodkach akademickich.

Informacja pochodzi ze strony www.studytours.pl

RITA

Program sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności RITA/STP - Wizyty Studyjne w Polsce 2011, realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fundację "Borussia".

„Szkoła młodych mówców – kluby debatanckie w okręgu winnickim” to projekt dla uczniów i nauczycieli ze wsi i mniejszych miast obwodu winnickiego na Ukrainie. Jego celem jest kształtowanie umiejętności przydatnych do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym, takich jak: praca w zespole, „krytyczne myślenie”, komunikacja interpersonalna, publiczne prezentowanie swojego stanowiska w dyskusji, poszukiwanie i właściwe prezentowanie argumentów. Nauczyciele przedmiotów humanistycznych z 27 rejonów nauczą się jak wyposażyć uczniów w te umiejętności stosując metodę debaty oksfordzkiej. Projekt trwa od stycznia do czerwca 2017 r.

W połowie marca 2016 wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego gościliśmy samorządowców z Ukrainy oraz Mołdawii, którzy przez tydzień poznawali różne szczeble samorządu lokalnego w Polsce.

 

W drugiej połowie maja 2015 Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO przez dwa tygodnie gościła studentów z Ukrainy, Białorusi i Rosji w ramach programu Study Tours to Poland - STP.

 

W październiku 2014 gościliśmy 15 nauczycieli historii i WOS z różnych kiszyniowskich liceów w ramach projektu Study Tours to Poland dla Profesjonalistów.


Z przyjemnością prezentujemy przewodnik przygotowany specjalnie dla gruzińskich organizacji pozarządowych na temat tego, jak efektywnie współpracować z wolontariuszami.


 

W październiku 2014 Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO po raz kolejny gościła studentów z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii w ramach STP.

 

Fundacja FERSO zaprasza na seans filmowy zorganizowany przez studentów z Mołdawii, Ukrainy i Białorusi, którzy odwiedzają Łódź w ramach projektu STUDY TOURS TO POLAND. Już we wtorek, 14 października 2014 studenci zorganizują wieczór filmowy, podczas którego zaprezentują wybrany przez siebie film.

Na przełomie czerwca i lipca 2014 Fundacja FERSO gościła 19 pracowników organizacji pozarządowych z Mołdawii, którzy przyjechali do Łodzi aby nauczyć się jak efektywnie współpracować ze swoimi wolontariuszami. W czasie pięciodniowego szkolenia poznali oni cały cykl zarządzania pracą wolontariuszy (m.in. planowanie, rekrutację, szkolenie, delegację zadań, ewaluację), a także odwiedzili osoby i miejsca, które na co dzień współpracują  z wolontariuszami, m.in. Łódzkie Centrum Wolontariatu, Hospicjum Łódzkie oraz Nieformalną Grupę Woluntarystyczną Agrafka z Pabianic.

Od początku czerwca 2014 Fundacja FERSO prowadzi kolejny projekt finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu RITA (Region in Transition).  Tym razem projekt  Wolontariat kluczem zmian społecznych w Mołdawii ma na celu podniesienie jakości współpracy z wolontariuszami oraz rozwój idei wolontariatu poprzez podzielenie się polskim doświadczeniem z zakresu profesjonalnej współpracy z wolontariuszem oraz promocję wolontariatu w Mołdawii wśród najmłodszej grupy wiekowej.