Projekt  „Szkoła młodych mówców – kluby debatanckie w okręgu winnickim.Edycja 2.” dobiegł końca, a my zamieszczamy nagrania z debat, które miały miejsce podczas zakończenia projektu, w dniach 31.05-02.06.2018

----

Projekt finansowany ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA-Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, realizowany przez Fundację Ferso i Winnickie Obwodowe Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Promuje Łódzkie .