Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystembfstop has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/system/bfstop/bfstop.php on line 18
2005


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentselect_simplyviewer has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/content/select_simplyviewer/select_simplyviewer.php on line 20

2005

W ciągu całego roku Prowadzono kampanię edukacyjną pt: "Mój Zielony Świat", w ramach której przeprowadzono zajęcia dla ok. 7200 dzieci z Łodzi, Kutna, Zgierza i Warszawy. W kampanii wykorzystujemy takie metody pracy jak: papieroplastyka, modelowanie, origami, sztuka iluzji, sztuki cyrkowe, elementy edukacji międzykulturowej, teatr i drama, muzykoterapia, terapia tańcem, joga, nauka współodczuwania, elementy pracy w przyrodzie. W ramach tej kampanii zrealizowano następujące działania:

Luty 2005:
Warsztaty "Święto Kaszy" w Warszawie, udział wzięło ponad 1000 dzieci. Zajęcia mające na celu powrót do dawnych źródeł zdrowego i bezpiecznego dla życia pokarmu, jakim niewątpliwie jest kasza, zboża i inne nasiona.

Marzec 2005:
Warsztaty "Święto Kaszy w Łodzi, udział wzięło 950 dzieci. Współpraca Stowarzyszenie "Zielona Szkoła".

Kwiecień 2005:
Warsztaty "Wiosenny Festiwal Ptaków" – udział wzięło ok. 630 dzieci. Zajęcia związane z przelotami ptaków, i wiosną - porą roku w której przyroda budzi się z uśpienia.

Kwiecień 2005:
Warsztaty "Festiwal Małego Podróżnika" – udział wzięło ok. 530 dzieci. Zajęcia mające na celu ukazanie dzieciom różnych kultur etnicznych, muzyki oraz codziennego życia w innych krajach. Głównym celem jest nauka zrozumienia i tolerancji dla innych kultur i narodów.

Kwiecień 2005:
Warszawa: zajęcia dla dzieci dotyczące problematyki segregacji śmieci.

Maj 2005:
Realizacja projektu "Eko-prezenty Na Dzień Matki"- projekt realizowany na terenie Łodzi i Warszawy w sumie uczestniczyło 1100 dzieci. Każda Mama traktuje otrzymany od dziecka prezent jako swego rodzaju relikwię. Naszym celem było wykonanie dla Mam prezentu samodzielnie przez dzieci oraz aby jednocześnie był to prezent którego użytkowanie nie będzie szkodziło Ziemi.

Maj 2005:
Warsztaty "Eko-Majówka" - – w zajęciach wzięło udział ponad 550 dzieci. Zajęcia w Lesie Łagiewnickim organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem "Zielona Szkoła". Zajęcia nastawione na wypoczynek w otoczeniu przyrody. Każde dziecko otrzymało sadzonkę drzewka do posadzenia przed domem lub szkołą. Dzięki temu udało się posadzić siłami nauczycieli i dzieci przed kilkunastoma łódzkim szkołami i przedszkolami ponad 500 drzewek.

Czerwiec 2005:
Warsztaty "Święto Przyjaciół Lasu" – w zajęciach wzięło udział ponad 500 dzieci. Zajęcia w Lesie Łagiewnickim organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem "Zielona Szkoła". Zajęcia przyrodniczo – artystyczne. Wyprawa do lasu w celu rozpoznawania małych przejawów życia. Nauka przyrządzania leśnego posiłku z darów lasu i sportowe zawody "Bieg Zdrowia".

Wrzesień 2005:
Warsztaty dla dzieci "Tydzień z Kulturą Indiańską" – w warsztatach wzięło udział ponad 620 dzieci. Prezentacja kultury tak bardzo odległej od Europy. Elementy muzyki, folkloru, wierzeń ze świata Indian amerykańskich.

Październik 2005:
Warsztaty dla dzieci "Tydzień Przyjaźni dla Zwierząt" – związane z Międzynarodowym Tygodniem Przyjaźni ze Zwierzętami – w warsztatach udział wzięło ok. 630 dzieci. Celem zajęć było wzbudzenie współ odczuwania i szacunku względem naszych braci mniejszych.

Listopad 2005:
Warsztaty dla dzieci "Święto Kaszy", organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem "Zielona Szkoła" – w warsztatach udział wzięło ok. 650 dzieci.

Grudzień 2005:
Warsztaty dla dzieci "Święto Zimy" – udział wzięło ok. 650 dzieci. Przygotowanie charakteru i naszych organizmów do nadchodzącej zimy. Dodatkowo z aspektem świąt które w tym okresie występują w różnych kulturach i religiach.

Inne działania prowadzone w roku 2005 to:

Kwiecień 2005:
Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi.
Łódź: przegląd filmów związanych z Ziemią w Łódzkim Domu Kultury, wyświetlono między innymi: "Whale Rider", "Instinct", "Final Fantasy", "Macrocosmos", "Erin Brockovich". Wspólnie z Empikiem i Fundacją Greenpeace Polska zajęcia dla dzieci pt" Jak z makulatury powstaje książka", spotkania z czytelnikami i aktywistami organizacji Greenpeace.

Kwiecień 2005:
Międzynarodowy Festiwal Podróżników I Odkrywców "Mediatravel" Festiwal przybliżający uczestnikom, widzom i gościom piękno otaczającego nas świata, przyrody, gór, różnych narodów, kultur i tradycyjnych wierzeń. W programie festiwalu: przeglądy filmowe, konkursy krótkich form filmowych, spotkania z podróżnikami, odkrywcami, reporterami, dziennikarzami, fotografikami. Organizowany w Łódzkim Domu Kultury.

Kwiecień 2005:
Prezentacja idei i zasad Zrównoważonego Rozwoju podczas Gołdapskiego Festiwalu Kultury Młodzieżowej.

Maj 2005:
Patronat Honorowy wspólnie z Fundacją Schumanna nad Konferencją Młodzieży Krajów Wyszechradzkich, Forum Młodych http://www.forum.mlodych.blo.pl, organizatorzy: Koło Politologiczne Collegium Civitas, Instytut Unii Europejskiej.

Sierpień 2005:
Młodzieżowa wymiana Polska-Holandia, realizowana na terenie Suwalszczyzny, przy wsparciu finansowym programu YOUTH. Udział wzięły 22 młode osoby z Polski i Holandii. Głównym celem projektu była próba zrozumienia dwóch różńych kultur i potrzeb wynikających z innych uwarunkowań środowiskowych, politycznych i światopoglądowych.

Sierpień 2005:
Fundacja FERSO została przyjęta w poczet członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Wrzesień/październik 2005:
Realizacja projektu "Język Nienawiści i Wykluczenia". Wspartego przez Pełnomocniczkę Rządu na Rzecz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Zajęcia realizowane w szkołach średnich. Dotyczące przejawów dyskryminacji i nietolerancji w stosunku do innych narodów, kultur i religii. Dzięki tym zajęciom młodzież mogła zrozumieć różnice oraz nauczyć się tolerancji i zrozumienia dla wszystkiego co "inne".

Wrzesień 2005:
Szkolenia dla policjantów Komendy Wojewódzkiej w Łodzi dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej i na tle wyznaniowo – rasowym.

Wrzesień 2005:
W ramach programu Wolontariatu Europejskiego EVS, wysłano do Holenderskiej organizacji Wasdom Youth Centre wolontariusza na okres 10 miesięcy.

Wrzesień/grudzień 2005:
Realizacja projektu edukacji teatralnej dla uczniów gimnazjów pt: "W Światłach Rampy", finansowanego przez Wydział Kultury UMŁ. Zajęcia mające na celu uaktywnienie ekspresji twórczej młodzieży poprzez zajęcia teatralne, cyrkowe, komiczne, ekwilibrystykę. Program zebrał bardzo pozytywne opinie wśród uczniów i nauczycieli.

Druga połowa roku:
Rozpoczęto wysyłanie i goszczenie wolontariuszy w ramach Wolontariatu Europejskiego EVS. Wysłano wolontariusza do holenderskiej organizacji Wasdom Youth Centre. W Grudniu przyjęto w Polsce wolontariuszki z następujących organizacji: Omega Ry (Finlandia), YMCA (Czechy), Consel Comarcal Del Bages (Hiszpania).

Przez cały rok realizowano kampanię "Dobra Torba" – w trakcie której wykonano torby dla Stowarzyszenia CAL, Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, Stowarzyszenia "Silesia Nostra". Głównym celem kampanii jest nauka świadomego podejścia do konsumpcji i powodowanych przez nią zagrożeń środowiskowych. To nasze wybory na sklepowych półkach decydują jakie surowce na ziemi są najczęściej wydobywane, czy do pracy wykorzystuje się dzieci, i czy produkcja przemysłowa nie wpływa negatywnie na przyrodę i zdrowie ludzi.

Konferencje, seminaria, wyjazdy międzynarodowe:
W roku 2005 pracownicy Fundacji brali udział w następujących wyjazdach służbowych:

23-24.09.2005 Uniwersytet Warszawski
IV Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych "Rzeczpospolita Obywatelska".
Tematem przewodnim był rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W czasie IV OFIP odbyła się dwudniowa konferencja, jarmark dla mieszkańców Warszawy, wystawa 15 lat sektora pozarządowego w Polsce, pokazy spotów społecznych oraz Targi Infrastruktury.

14-21.11.2005 Sinaia, Rumunia
European Citizenship Training Module 4- Intercultural Learning.
Tematyką spotkania była rola nauczania międzykulturowego w kształtowaniu obywatelstwa europejskiego. Poruszano kwestie nauczania międzykulturowego (ICL), wprowadzanie jego założeń w swojej organizacji i środowisku lokalnym, obywatelstwa europejskiego, odpowiedzi na pytanie czy Europa = UE, obywatelstwa bierne i aktywne oraz roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu Europy obywatelskiej.

25-29.10.2005 Węgry
Seminarium kontaktowe na temat budowania i tworzenia międzynarodowych projektów międzykulturowych w Budapeszcie w dniach 25-29 października 2005 roku. Organizatorem Seminarium była organizacja węgierska Mobilitás Képzési és Kutatási Igazgatóság. W seminarium wzięli przedstawiciele organizacji z Holandii, Słowenii, Czech, Polski, Irlandii, Włoch, Finlandii i Węgier.

13.12.2005 Warszawa
Seminarium "Standardy Etyczne w Organizacjach Pozarządowych" – organizowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

Działalność Fundacji w roku 2005 była możliwa dzięki wsparciu niezawodnego grona wolontariuszy oraz następujących instytucji: Gimnazjum nr 4 w Łodzi, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (w ramach Programu Młodzież), Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, Pełnomocniczka Rządu Na Rzecz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

Serdeczne Podziękowania !