Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystembfstop has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/system/bfstop/bfstop.php on line 18
Historia


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentselect_simplyviewer has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/content/select_simplyviewer/select_simplyviewer.php on line 20

Historia


Fundacja FERSO istnieje od 2003 roku. Głównym jej celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację, sztukę oraz technologie multimedialne. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizowanie i finansowanie seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń. Organizuje kompleksowe warsztaty edukacyjne, zajęcia terenowe, wycieczki, zielone szkoły, obozy letnie i zimowe, koncerty, przedstawienia teatralne, publikacje, wystawy oraz imprezy sportowe. Działania adresowane są głównie do nauczycielek i nauczycieli, do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, do młodzieży i społeczności lokalnej.


 

Korzenie FERSO


Pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej odbyło się na  początku 2003 roku. Sygnatariusze powołania Fundacji pierwsze kroki swej społecznej działalności stawiali w Międzyuczelnianym Lobby Ekologicznym, a następnie tworząc Ośrodek Edukacji Ekologicznej ?Mleczna Droga?, który później przekształcił się w samodzielne stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych ?Źródła?. W wyniku dalszych podziałów utworzone zostało Stowarzyszenie Obywatel i Obywatelski Ruch Ekologiczny oraz Fundacja FERSO. Część grupy założycielskiej Fundacji współtworzyło i działało również w Stowarzyszeniu Promocji Studenckiej, Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnym ?Tęczowa Rodzina?. Powstanie Fundacji było możliwe również dzięki zaangażowaniu jej Fundatora P. Lecha ZajfertaEdukacja ekologiczna


W woj. łódzkim Fundacja jest jedną z wiodących organizacji zajmujących się edukacją ekologiczno-artystyczną. Prowadzi całoroczny program edukacji dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych ?Mój Zielony Świat?, poprzez który najmłodsi poznają zjawiska społeczno-przyrodnicze dziejące się wokół nich. Zajęcia prowadzone są przez pedagogów, ekologów, artystów, psychologów i edukatorów posiadających wieloletnią praktykę w pracy z dziećmi i młodzieżą, przy wykorzystaniu metod pedagogiki tradycyjnej oraz alternatywnej. FERSO co roku organizuje Zielone Szkoły i letnie obozy dla dzieci.


las

przyjaciel ziemi

?Klub Przyjaciół Ziemi? to z kolei projekt adresowany do wszystkich grup wiekowych - najmłodsi podczas warsztatów mogli dowiedzieć się, czym jest ekologia, młodzież miała okazję spotkać się z ciekawymi ludźmi i tematami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, nauczyciele zaś tworzyli autorskie mini-projekty związane z edukacją ekologiczną. W maju 2010 r. Fundacja koordynowała Ogólnopolskie Spotkanie Ekologicznych Organizacji Pozarządowych ? eKolumna 2010 - tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji dla ekologicznych organizacji pozarządowych. Celem projektu było zintegrowanie i wzmocnienie pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce oraz podniesienie jakości ich działań na rzecz środowiska. EKolumna umożliwiła także wymianę informacji i doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych stanowisk dotyczących aktualnych problemów ekologicznych oraz wzmocnienie i profesjonalizację działań młodych organizacji ruchu POE.

FERSO organizuje cotygodniowe Obiady Czwartkowe, podczas których zainteresowani poznają tajniki kuchni makrobiotycznej. FERSO planuje stworzyć Polskie Centrum Ekotechnologii Budowlanych, które bazuje na idei Earthship, taniego i ekologicznego budownictwa naturalnego.


evs


Edukacja kulturalna i międzykulturowa


Fundacja co roku gości, koordynuje i wysyła grupę Wolontariuszy Europejskich (EVS) w ramach programu ?Młodzież w działaniu?. Jest ponadto inicjatorem i partnerem w międzynarodowych szkoleniach w Polsce i zagranicą. Dzięki swojej aktywności na arenie europejskiej, organizacja wspiera mobilność młodych ludzi i ich zaangażowanie w struktury społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki takim inicjatywom, jak ?wieloCOOLturowa ŁÓDŹ? i ?Tańce Jednoczącej się Europy?, wspiera wzajemne poszanowanie dla innych kultur i narodowości oraz aktywnie angażuje się w dialog na temat tolerancji . Jako Regionalny Ośrodek Szkolący i Konsultacyjny Programu ?Młodzież w Działaniu?, FERSO organizuje szkolenia, spotkania oraz udziela konsultacji wszystkim zainteresowanym tym programem. Działając w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, Fundacja realizuje międzynarodowe projekty Programu Grundtvig, urzeczywistniając ideę Uczenia Się Przez Całe Życie. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom społeczeństwa informacyjnego, w Fundacji działa Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska.


Nasz potencjał


Chcąc jak najlepiej wykorzystać potencjał drzemiący w nas wszystkich, posiadaną wiedzę i umiejętności, organizacja prowadzi Łódzki Bank Czasu, umożliwiający wzajemną wymianę usług. Fundacja współpracuje z przedstawicielami pozostałych sektorów ekonomii, tworząc trwałe partnerstwa i organizując wspólnie z nimi cykliczne imprezy i wydarzenia, takie jak: Dzień Ziemi, Tydzień Wolontariatu Europejskiego, Klimatyczna Łódź, czy eKolumna.

Fundacje FERSO tworzy zespół ambitnych i aktywnych ludzi, realizujących wspólną wizje i pomysły związane z działaniami na rzecz rozwoju szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym, że potencjał intelektualny Fundacji opiera się na jej zasobach kadrowych, spektrum jej działania jest bardzo szerokie, reprezentując różne dziedziny społecznej aktywności. Fundacja FERSO we wszystkich swoich działaniach kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju.

grupa


Polecamy prezentację o Fundacji na stronie Ogólnopolskiego Katalogu Firm

 

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

  • Fundacja jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. www.ofop.engo.pl
  • Fundacja jest członkiem Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych. www.parkkultur.pl
  • Fundacja jest regionalnym punktem informacyjnym sieci EURODESK. www.eurodesk.pl
  • Fundacja jest regionalnym ośrodkiem szkoleniowym i konsultacyjnym programu "Młodzież w działaniu". www.mlodziez.org.pl