2009

Projekt jest skierowany do studentów wydziałów historycznych, stosunków międzynarodowych oraz filologii polskiej. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych wydarzeń XX wieku wśród studentów uczelni europejskich. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu z programu "Promocja wiedzy o Polsce – 2006. Historia" Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Przeczytaj więcej o projekcie.