Festiwal "Tańce jednoczącej się Europy" to konkurs tańca dla dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego. Idea Festiwalu narodziła się w 2002 roku, w okresie polskich starań o członkostwo w strukturach Unii Europejskiej.
Celem Festiwalu jest poznanie różnorodności kulturowej Europy poprzez naukę tańców regionalnych i narodowych polskich i europejskich.
Finał festiwalu odbędzie się 29 kwietnia 2009 r. w Domu Kultury "Lutnia" w Łodzi.

 

Sprawozdanie z festiwalu Tańce jednoczącej się Europy
VII edycja.

 

Finał tegorocznego festiwalu odbył się 29 kwietnia 2009 r. w Bałuckim Ośrodku Kultury "Lutnia". Do udziału zgłosiło się 11 szkół z województwa łódzkiego. Ostatecznie
w finale wzięło udział 5 szkół - 2 szkoły ponadpodstawowe oraz 3 szkoły podstawowe. Łącznie wystąpiło 50 uczestników przygotowanych przez 9 nauczycieli. Nazwiska opiekunów, nazwy szkół oraz wykonywane tańce zawiera poniższa tabela.

 

Lp. Nazwa szkoły Nazwisko opiekuna Tańce
1 Gimnazjum nr 28
Beata Pośpiech,
Danuta Kubińska
Krakowiak
Alzacki
2 Gimnazjum nr 17 Marzena Kołcz
Krakowiak
Taniec irlandzki
3 SP nr 7
Michał Lotka
Dorota Skrobek
Polonez
Sirtaki
4 SP nr 11
Adriana Piegat
Karina Chmielewska
Krakowiak
Sirtaki
5 SP nr 202
Elżbieta Bednarek
Wiesława Hetmańska
Mazur
Walc wiedeński

 

Jury w składzie: Beata Rubinkowska, Ewa Sprawka, Ewa Czerska przyznało nagrody w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Wszyscy laureaci, uczestnicy i opiekunowie drużyn zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. Laureaci i ich opiekunowie otrzymali nagrody książkowe, pozostali uczestnicy otrzymali gadżety i materiały promocyjne od instytucji patronackich.

Wyniki festiwalu:
Szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce - Gimnazjum nr 28
II miejsce - Gimnazjum nr 17
Szkoły podstawowe:
I miejsce - SP nr 202
II miejsce - SP nr 7
III miejsce - SP nr 11