Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystembfstop has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/system/bfstop/bfstop.php on line 18
O projekcie


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentselect_simplyviewer has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/content/select_simplyviewer/select_simplyviewer.php on line 20

E-Kolumna 2010 - tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji dla ekologicznych organizacji pozarządowych.

ekolumna

Celem projektu jest zintegrowanie i wzmocnienie pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce, a co za tym idzie podniesienie jakości ich działań na rzecz środowiska w dalszej perspektywie. To także umożliwienie wymiany informacji i doświadczeń oraz wypracowanie stanowisk grupy organizacji dotyczących najpilniejszych problemów ekologicznych oraz wzmocnienie i profesjonalizacja działań młodych organizacji ekologicznych.

 

Działania podjęte w ramach projektu to m.in. organizacja ogólnopolskiego spotkania organizacji ekologicznych, poprzedzonego spotkaniami grupy roboczej; wypracowanie dokumentów będących stanowiskami w sprawie ważnych ekologicznie problemów i przekazanie ich władzom, działania na rzecz wsparcia młodych organizacji, ekofestyn, publikacja, www.

 

Projekt realizowany w partnerstwie z organizacją z Bułgarii (Bulgarian Biodiversity Foundation), oraz z polskim partnerem Fundacją "Instytut spraw Obywatelskich"

 

W latach 1993-1997 Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne organizowało w podłódzkiej miejscowości Kolumna ogólnopolskie spotkania organizacji ekologicznych. Każdorazowo brali w nich udział przedstawiciele 60-80 organizacji ekologicznych , także zaproszeni goście: naukowcy, przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska i kancelarii Prezydenta RP. W efekcie tych spotkań powstały m.in. sieci i partnerstwa: Lista 21, Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego. Najważniejszym efektem było bezpośrednie poznanie się działaczy ekologicznych, wymiana informacji, nawiązanie partnerstw. Wiele z kontaktów nawiązanych w Kolumnie trwa do dziś i owocuje wspólnymi działaniami.

 

Niestety od 12 lat nie organizuje się żadnego ogólnopolskiego spotkania dla organizacji ekologicznych. Istnieją jedynie spotkania w węższym gronie, lokalne, tematyczne np. Kongres Federacji Zielonych, spotkania Polskiej Zielonej Sieci, spotkania w Ministerstwie Środowiska (np. dotyczące problemu GMO). Także wakacyjne festiwale muzyczne, szkolenia, konferencje tematyczne. Jednak żadne z nich nie spełnia roli jaką pełniła Kolumna. Znaczna część osób działających w ruchu w latach 90-tych odeszła z organizacji ekologicznych. Wiele grup zostało rozwiązanych. Na ich miejsce pojawiły się nowe. Obecnie ruch jest zdezintegrowany, działacze nie znają się, przez co współpraca jest znacznie trudniejsza. A jest to kluczowe jeśli chodzi o problematykę ekologiczną. Jedynie wspólne wysiłki wielu ludzi zapewnią skuteczność w działaniach na rzecz środowiska. Obecnie do pewnego stopnia Internet zapewnia wymianę informacji, jednak bezpośrednie spotkanie, dyskusja na żywo, poznanie się działaczy jest nieporównywalnie efektywniejsze.

 

Innym problemem jest brak przestrzeni, w której mogły by być dyskutowane i przygotowane strategie i wspólne stanowiska większej liczby grup ekologicznych. Takie dokumenty są oczekiwane ze strony władz i społeczeństwa, mają one silniejsze przełożenie niż rozsiane, często rozbieżne stanowiska kilkudziesięciu grup.

 

Istnieje także problem, że wielu młodym organizacjom jest niezwykle trudno wystartować, przejść z etapu małej nieformalnej grupy entuzjastów do roli skutecznej organizacji posiadającej wiedzę i środki. Z jednej strony w Polsce jest co najmniej kilkanaście bardzo doświadczonych organizacji chętnych do dzielenia się wiedzą, z drugiej duża liczba młodych grup borykających się z podstawowymi problemami.

 

Pracownicy FERSO od 16 lat działają w ruchu ekologicznym, znają dobrze jego potrzeby. Pomagali przy wcześniejszych spotkaniach w Kolumnie i nieprzerwanie zajmują się tematyką ochrony środowiska. Spotykają się z organizacjami starymi i młodymi, znają ich problemy. Niemniej potrzeby w zakresie konieczności podjęcia działań przedstawionych w niniejszym projekcie zostały też zbadane za pomocą ankiety wysłanej jesienią 2008 r. do kilkudziesięciu polskich organizacji ekologicznych. Wszystkie badane organizacje wyraziły potrzebę organizacji ogólnopolskich spotkań. Większość organizacji zaznaczyła, że spotyka się z innymi grupami nieregularnie i sporadycznie, a współpracę ocenia średnio i słabo. Istnieje więc zbadana rzeczywista potrzeba działań na rzecz integracji ruchu ekologicznego.

 

ekolumna1996