Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystembfstop has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/system/bfstop/bfstop.php on line 18
Kultura


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentselect_simplyviewer has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/content/select_simplyviewer/select_simplyviewer.php on line 20

kultura

Data: 23 października 2013 r

Imię i Nazwisko prowadzącegoJulita Osiecka

Szkoła: Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

Klasa: IV

Tytuł warsztatów: Jak życie codzienne robotników wyglądało? I czy fabrykantom czegokolwiek brakowało?

 

Relacja z przebiegu warsztatu:

Imię i Nazwisko prowadzącego: Marzena Wlazłowicz-Pietras
Szkoła: Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim
Klasa: IVB
Tytuł warsztatów: "Czy Aleksandrów był większy od Łodzi?"

Opis przebiegu warsztatu:

Data :15, 16, 17 października 2013 r.
Imię i Nazwisko prowadzącego: Agata Kucharczyk
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 12 im. M. Batki, ul. Jurczyńskiego 1/3, 92-306 Łódź
Tytuł warsztatów: „Czy sto alt temu w Manufakturze można było zrobić zakupy?”
Klasa: II b

Relacja z przebiegu warsztatu:

Imię i Nazwisko  prowadzącego: Ewa Janczewska,Dalilla Kaźmierska

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 169

KlasaVI a

Tytuł warsztatów: "Czy w Manufakturze zawsze można było robić zakupy?"

 

Opis przebiegu warsztatu:

Imię i Nazwisko prowadzącego: Anna Kamińska

Szkoła: Podstawowa nr 14. Tomaszów Mazowiecki
Klasa: V
Tytuł warsztatów: "Piękno kamienic. Budynki mieszkalne czy użyteczności publicznej"

 

Opis przebiegu warsztatu:

Imię i Nazwisko prowadzącego: Małgorzata Dawidowicz

Szkoła: SP nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi
Klasa: Koło  Historyczne „Manufaktura”
Tytuł warsztatów: "Szukamy Beczek Grohmanna"

 

Opis przebiegu warsztatu:

Imię i Nazwisko prowadzącego: Marta Pietrzak

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 2 im. B. Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim
Klasa: VI
Tytuł warsztatów: "Tramwajem z przeszłości w przyszłość"

 

Opis przebiegu warsztatu:

Imię i Nazwisko prowadzącego: Jolanta Ozimek
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi

ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3
Klasa: 4a i 4b uczniowie biorący udział w zajęciach z edukacji regionalnej „Przystanek Łódź”oraz członkowie Klubu Młodego Łodzianina z klas V i VI

Tytuł warsztatów: "Życie codzienne fabrykantów – życie robotników"

 

Opis przebiegu warsztatu:

Imię i Nazwisko prowadzącego: MARIA DEPTUŁA- CHOCHOLSKA

Szkoła: SZKOŁA PODSTAWOWA ABiS
Klasa: VI
Tytuł warsztatów: Z szafy naszych praprababek- ciuchy łodzian końca XIX

Opis przebiegu warsztatu:

INICJATYWA KULTURALNI W ŁODZI

 

We wtorek 29 listopada dwa wydarzenia zorganizowane przez Inicjatywę KULTURALNI W ŁODZI będą gościć w Strefie Potrzeb Kulturalnych „U Milscha”:

Lunch Medialny.
Inicjatywa Kulturalni w Łodzi zaprosiła media – prasę, radio, stacje telewizyjne na niezwykłe spotkanie w przepięknych wnętrzach Willi Milscha. Będziemy rozmawiać o potrzebie wypracowywania modeli współpracy pomiędzy łódzkimi organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury a mediami. Zapytamy jak powinna wyglądać taka współpraca, co nawzajem możemy sobie zaoferować, jak skutecznie zaprezentować wydarzenie w różnych mediach, a przede wszystkim jak nawiązać długofalowe i satysfakcjonujące obie strony relacje organizacji z mediami.

Lunch z Biznesem odpowiedzialnym za kulturę.
W programie:
- wręczenie certyfikatów BIZNES KULTURALNY W ŁODZI,
- sondaż w środowisku biznesu dotyczący zasad, na których mogłyby być oparte modele współpracy organizacji pozarządowych ze środowiskiem biznesu. Dyskusja, wymiana doświadczeń i zestawienie spojrzeń na zagadnienie.
- przedstawienie funduszu wspierającego organizacje pozarządowe, również w działaniach kulturalnych


Do czego zmierza Inicjatywa KULTURALNI W ŁODZI?
Do wypracowania stałych porozumień pomiędzy łódzkimi organizacjami pozarządowymi a biznesem i mediami - takich, na których można oprzeć długotrwałą współpracę, gdzie na zasadach partnerstwa, wymiany usług, umiejętności i doświadczeń angażują się obie strony, wzmacniając jakość działań w sferze kultury.

Podkategorie

Głównym tematem naszego projektu była wielokulturowość, otwartość na inne kultury i narodowości, włączanie młodzieży i mobilizowanie do aktywnego życia obywatelskiego.  Za cel postawiliśmy sobie zwiększenie wrażliwości młodzieży na różnice międzykulturowe, a chcieliśmy to osiągnąć poprzez pokazanie kultury różnych krajów europejski i poznanie rówieśników z nich pochodzących, przełamanie stereotypów i uprzedzeń dotyczących odmienności kulturowych. Istotnym elementem naszych działań było dążenie do poszerzenia świadomości przynależności młodzieży do wspólnoty europejskiej oraz aktywnej postawy w życiu codziennym.

Wartości nam przyświecające staraliśmy się kształtować poprzez uczestnictwo w kulturze oraz rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych i kulturowych.

 

Cele realizowaliśmy przez szereg działań:

WARSZTATY

Cykl piętnastu warsztatów w łódzkich szkołach średnich. Wszystkie zostały przeprowadzone metodami aktywizującymi i z udziałem gościa z zagranicy (wolontariusza europejskiego z Fundacji FERSO). Głównym ich celem było poznanie kultur innych krajów oraz refleksja nad problemem nietolerancji i źródłem stereotypów. Każdy z uczestników mógł na własnej skórze przekonać się, czym są stereotypy i bezpośrednio skonfrontować się z ich źródłem. Udział rówieśników z innych krajów pozwolił na poszerzenie problemu poza polskie środowisko.

KINO

Wieczory filmowe w biurze Fundacji FERSO. Na początku każdego wieczoru ogadaliśmy film związany z kulturą innych krajów europejskich i nie tyko. Film pozwolił nam zainspirować uczestników do drugiej części seansu, która opierała się na dyskusji o wielokulturowości i jej różnymi aspektach. Wraz z uczestnikami zastanawialiśmy się na ile my sami jesteśmy tolerancyjni wobec innych narodowości oraz jak widzą nas mieszkańcy innych krajów. Na każdy seansie obecny był gość z kraju, którego dotyczył oglądany film. Ponadto wolontariusze z innych krajów dzielili się swoimi refleksjami na temat właściwości Polskiej kultury i różnicach w porównaniu z ich krajami. Spotkania były urozmaicane tradycyjnym poczęstunkiem kraju, na którego temat prezentowany był film.

Świetlice środowiskowe

 

Poprzez działania w świetlicach środowiskowych staraliśmy się przekonać przebywającą tam młodzież z mniejszymi szansami, że mają równe szanse z innymi i nie muszą czuć się obywatelami drugiej kategorii. Bardzo ważnym aspektem naszych działań było wydobycie potencjału z tych młodych ludzi i wskazanie dróg do ich wykorzystania, bez obawy, że z racji środowiska, z którego pochodzą są z góry na straconej pozycji. Kolejnym bardzo ważnym aspektem było zaszczepianie w młodych ludziach poszanowania dla innych kultur poprzez demaskacje lęków i fałszywych uprzedzeń wobec inności i różnorodności kulturowej. Udział wolontariuszy europejskich w zajęciach był dużym przeżyciem dla wychowanków świetlic, z każdą chwilą śmielej i aktywniej uczestniczyli w zajęciach. Wolontariusze byli jednocześnie przykładem możliwości realizowania swoich pasji i zainteresowań niezależnie od tego kim się jest i skąd się pochodzi.

 

HISTORIE U FABRYKANTA – zabytki, świadkowie rewolucji przemysłowej

 

To projekt, którego głównym założeniem jest wypracowanie modelu edukacji regionalnej dzieci w wieku szkolnym zamieszkałych na terenie woj.łódzkiego  na temat ich lokalnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów będących świadkami rewolucji przemysłowej w regionie łódzkim, wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego. Model regionalny zostanie w toku szkolenia przekazany 15 nauczycielom, którzy wypracują warianty lokalne modelu, odpowiednie dla lokalizacji szkół, w których uczą. Następnie przeprowadzą praktycznie dwugodzinne warsztaty, po których zweryfikowany model zostanie opisany i rozpowszechniony do wszystkich szkół podstawowych woj. łódzkiego.

Zostaną także przeprowadzone warsztaty dla dzieci, gdzie metodami  aktywizującymi będzie im przekazana wiedza o historii regionu.

15 grup dzieci weźmie udział w konkursie plastycznym na temat zabytków rewolucji przemysłowej, a nagrodą dla 3 najlepszych grup będzie wycieczka do Łodzi i zwiedzanie 3 obiektów - świadków rewolucji przemysłowej.

 

Nasze działania:

  • Szkolenie dla nauczycieli

15 nauczycieli szkół podstawowych zostanie przeszkolonych w zakresie aktywnych metod upowszechniania wśród dzieci wiedzy nt. regionalnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego, będących jednocześnie „świadkami” rewolucji przemysłowej w regionie łódzkim.

  • Warsztaty dla uczniów

 

Dwugodzinne warsztaty

 

Warsztat 1. Historia rewolucji przemysłowej w regionie.

Warsztaty te poprowadzą przeszkoleni wcześniej nauczyciele, każdy w swojej szkole, co najmniej w jednej klasie. Warsztat będzie edukował dzieci nt. ich lokalnego dziedzictwa kulturowego związanego z zbytkami rewolucji przemysłowej.

 

Warsztat 2. Warsztaty tkackie – twórcze zajęcia dla dzieci.

Warsztaty te poprowadzi doświadczona edukatorka Instytutu Działań Twórczych, która  przeprowadzi zajęcia tkackie, gdzie dzieci będą miały okazję poznać podstawy tradycyjnych technik tkackich.

 

Warsztat 3. Zabawy podwórkowe sprzed 150 lat.

Warsztaty te poprowadzi doświadczona edukatorka, która przeprowadzi  tradycyjne zabawy podwórkowe (np. fajerka, wyliczanki), wplatając w nie opowieści o codziennym życiu dzieci w czasach rewolucji przemysłowej, życiu w kamienicach robotniczych i podwórkach.

 

  • Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny zostanie rozegrany pomiędzy 15 klasami objętymi projektem. Będzie on polegał na stworzeniu przez klasę wielkoformatowego kolażu z kawałeczków tkanin, przedstawiającego lokalny zabytek – świadka rewolucji przemysłowej.

  • Wycieczki po przemysłowych zabytkach Łodzi

Każda z 3 zwycięskich klas pojedzie na wycieczkę edukacyjną do Łodzi. W ramach wycieczki dzieci zwiedzą po trzy obiekty zabytkowe wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego - świadków rewolucji przemysłowej: Muzeum Kinematografii, Park Źródliska i Księży Młyn w Łodzi.

 

Działanie "Historii u Fabrykanta"  jest możliwe dzięki współpracy 2 podejmujących to zobowiązanie organizacji dysponujących doświadczeniem w obszarze kultury.

  • Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  • Fundacja Instytut Działań Twórczych

 

Działanie jest współfinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Inicjatywa KULTURALNI W ŁODZI to projekt nawiązania współpracy oraz trwałych porozumień pomiędzy biznesem, mediami i instytucjami działającymi w sferze kultury (NGO, instytucje kultury, komercyjne inicjatywy kulturalne). Jej zadaniem jest wypracowanie modeli współpracy, otwarcie dialogu międzysektorowego oraz budowanie stałych partnerstw i porozumień zmierzających do zwiększenia atrakcyjności i poziomu oferty inicjatyw kulturalnych Województwa Łódzkiego.

DLACZEGO?

Według nas warto rozmawiać o związkach tych dziedzin, ograniczeniach i barierach w ich wzajemnych relacjach oraz o możliwościach i perspektywach ich współpracy.
Warto rozmawiać w kręgu zainteresowanych, szukać wzajemnych połączeń, wyjaśniać zasady i procesy podejmowania decyzji, mówić o motywacjach, korzyściach, partnerstwie, sposobach pozyskiwania wsparcia i przede wszystkim o wspólnej wizji kultury.

W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl szkoleń:

1. 13 wrzesień 2011 - Finansowanie działalności kulturalnej: środki publiczne – inicjatywy lokalne, środki MKIDN, środki europejskie, działania komercyjne

2. 19 wrzesień 2011 Partnerstwo – współdziałanie – dobre praktyki – aspekty prawne - problematyka

3. 23 wrzesień 2011 Odpowiedzialny biznes - jak współpracować, jak pozyskać wsparcie – dobre praktyki – aspekty prawne – problematyka

4. 27 wrzesień 2011 Promocja projektów i inicjatyw a współpraca z mediami – now how – dobre praktyki – problematyka – panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń