W związku z ogłoszonym przez Fundację Ferso zapytaniem ofertowym napłynęły do nas oferty zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych do projektu PO KL "Profesjonalny III sektor - jakość i wiarygodność".

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali swoje oferty.
Uwzględniając kryterium ceny wybraliśmy ofertę nadesłaną przez Agencję Satoridruk.