Od początku marca 2015 Fundacja FERSO wraz Mołdawskim partnerem – organizacją TDV z Kiszyniowa (Mołdawia) realizuje projekt: Wolontariat na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mołdawii. Jest on współfinansowany przez Program Wsparcie Demokracji 2015 finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Projekt zakłada podniesienie kompetencji NGO i instytucji publicznych z Mołdawii w zakresie rekrutacji i pracy z wolontariuszami lokalnymi i międzynarodowymi oraz podniesienie wiedzy na temat możliwości jakie daje wolontariat międzynarodowy.


Działania zakładają:


1. przeszkolenie 25 przedstawicieli NGO/instytucji publicznych z Mołdawii dotyczące pracy z wolontariuszami i jej profesjonalizacji


2. realizację ponad 100 działań promujących ideę wolontariatu - w czasie Karawany i Tygodnia Wolontariatu odbywających się w Mołdawii


3. stworzenie zakładki o możliwościach jakie daje wolontariat międzynarodowy – na platformie online dotyczącej wolontariatu


4. przygotowanie kursu e – learningowego „Efektywne metody współpracy z wolontariuszami”


5. dodatkowo, w sierpniu 2015 odbędzie się wizyta studyjna w Polsce 25 przedstawicieli NGO/instytucji publicznych, którzy uczestniczyli w szkoleniu dot. wolontariatu.Pierwsze działania – szkolenie już w kwietniu 2015 r. Nasze trenerki spotkają się i przeszkolą przedstawicieli 25 NGO i instytucji publicznych z całej Mołdawii.